HU

Módszertan

Meggyőződésünk, hogy a legjobb ötletek is csak csapatmunka révén válnak valódi értékké. Ügyfeleink elképzeléseit velük közösen visszük végig a tervezőasztaltól a végfelhasználókig. Ebben a hosszú folyamatban a csapat minden egyes tagja valamilyen új értéket ad hozzá a termék megvalósulásához. A valódi hozzáadott értéket azonban éppen a közös munka jelenti: az alapos probléma-feltárás, a helyzetelemzés, a konszenzus létrehozása. Mindehhez kitűnő vezérfonalat nyújt az agilis módszertan alkalmazása.

Az általunk preferált lean termékfejlesztési módszertan alapelveit figyelembe véve elsődlegesen az úgynevezett MVP (Minimum Viable Product) definiálására törekszünk. Az MVP az a termék, szolgáltatás, amely teljesíti a legalapvetőbb elvárásokat, amellyel a lehető leggyorsabban piacra lehet lépni: hiszünk abban, hogy a legjobb visszaigazolást az éles használat biztosítja, a továbbfejlesztés irányait a felhasználói viselkedés alapján érdemes megtervezni.

Követelményelemzés

A követelményelemzés során alapvető célunk, hogy megismerve az üzleti igényeket, azokat a problémákat, amelyek megoldására a projekt hivatott, rögzítsük a Virgo Corbis konfigurálásával és testreszabásával szemben támasztott követelményeket. A követelményelemzés során mindezek mellett tanácsokat is adunk arra vonatkozóan, hogy milyen új funkciók, szolgáltatások implementálására van szükség a kitűzött célok elérése érdekében. Mindezek mellett kitérünk a felhasználói igényekre is, hogy a folyamat végén összeálló követelmény specifikáció alapján meg tudjuk határozni az elvégzendő munka mennyiségét.

A követelményelemzés során a Virgo Corbis nyújtotta szolgáltatásokból kiindulva határozzuk meg a végső funkcionalitást: célunk, hogy minimalizáljuk az implementációra fordítandó időt és erőforrásokat, így nyújtva egy gyors és költséghetékony megoldást ügyfeleinknek.

UX kutatás, felület és grafikai tervezés

A projektbe bevont UX és designer szakemberek a felhasználói élmény megteremtését végzik: az ő munkájukat a projektre delegált tanácsadó és egy art director segíti. Ez a szakasz egy tartalmi stratégia kidolgozással indul. A tartalom audit során fel kell térképezni a kapott információk alapján a tartalom hálót, azaz milyen tartalom áll rendelkezésre, ezek forrása, illetve az hogyan illeszkedik a követelményelemzés során megfogalmazottakhoz. Ennek eredményeképpen térképet kapunk a rendelkezésre álló tartalmi elemekről és láthatóvá válik, hol szükséges változtatni, bővíteni vagy adott esetben szűkíteni a kiszolgáló rendszeren. Majd ezt követően a tartalmi audit és az üzleti célok összevezetésén keresztül kialakítjuk a portál tartalom stratégiáját.

A szakasz következő részét két részre lehet bontani: felhasználói felület tervezés és grafikai tervezés. Ebben az időszakban drótvázakat készítjük el és az elfogadott tervek alapján az előre megbeszélt formában készül a grafikai megjelenést. A tervezési szakasz folyamán a mért eredmények alapján validáljuk a kialakult felhasználói felületeket, a projekt adott szakaszának megfelelő módszerrel (pl. felhasználói interjú; prototípus készítés, tesztelés).

Implementáció

Egy agilis projekt operatív szakaszában 2 hetes tervezés – megvalósítás - demó ciklusokban készülnek el az egyes funkciók. Ezekben az úgynevezett sprintekben a kivitelezést egy dedikált csapat végzi el, melyet a Product Owner vezet: a PO felelőssége az üzleti elvárások, érdekek képviselete a teljes projekt során. A csapat részét képezik még backend és frontend fejlesztők, illetve a tesztelők, akinek feladata a folyamatos minőségbiztosítás.

Ebben a szakaszban történik a Virgo Corbis testreszabása: a részletes konfigurációs beállítások adta lehetőségeket kihasználva a termék egyedire alakítása mellett a követelményelemzés során feltárt speciális igényeket egyedi fejlesztéssel elégítjük ki.

A projekt során nagyfokú ügyfél közreműködésre számítunk, mivel a munka minden esetben annál hatékonyabb, a veszteségtermelés annál alacsonyabb, minél nagyobb az ügyfél oldali részvétel és minél gyorsabb a döntéshozatal. Az ügyfél által delegált szakemberek nem csupán a sprinteket indító planningen, és az iterációs szakaszt záró demón kell, hogy jelen legyenek, hanem folyamatos elérhetőségükkel és időnkénti (sprintenként 2-3 alkalom) személyes jelenlétükkel biztosítaniuk kell a válaszadást a felmerülő kérdésekre és a gyors döntéshozatalt.

Az implementációs szakaszban a fejlesztő csapat számára UX és grafikusi támogatás nyújtása szükséges: mivel a projekt során változhatnak az elvárások, a scope sem állandó, ezért ezen a téren is folyamatos revízióra van szükség.

Roll-out

Az implementáció lezárását követő átadás, átvételi szakaszban az úgynevezett UAT tesztek, azaz a végső, felhasználói funkcionális tesztek elvégzésével biztosítjuk, hogy az átadandó termék maximálisan teljesítse a vele szemben támasztott funkcionális követelményeket. Mindezek mellett a roll-out során, az élesbe állás alatt kisebb módosításokat is végezhetünk a rendszeren: egy teljesen új webáruház vagy egy már korábbi, megszokott szolgáltatás módosítása, lecserélése esetén a felhasználói viselkedés nem mindig tervezhető előre, felmerülhetnek olyan igények, amelyekkel nem számoltunk és amelyek kisebb módosításokat igényelnek.

Minőségbiztosítás

A tesztelés nem önálló szolgáltatás, hanem a projekt implementációs szakasza és a roll-out során folyamatosan biztosítjuk. Több szintű tesztelést végzünk: a fejlesztők úgynevezett unit tesztekkel biztosítják, hogy az általuk lefejlesztett modul a publikálás előtt átmenjen az első minőségbiztosítási szűrőn.

Abban az esetben, ha a lefejlesztett elem átment a unit teszten és a fejlesztő készre jelentette, a következő lépésben a projekt dedikált tesztelője megvizsgálja, hogy valóban megfelel-e az elvárásoknak. A tesztelés egy része manuálisan zajlik, ugyanakkor minden esetben automatizált teszteket is készítünk, így a későbbiekben a regressziós tesztek elvégzése lényegesen egyszerűbb és gyorsabb lesz. Az automatizált tesztek megírásához és futtatásához egy saját keretrendszert használunk, mely a nyílt forráskódú Selenium rendszeren alapul.

Seprenyi Péter
Head of Product, vezető tanácsadó
+36 30 538 1891