Adatkezelési tájékoztató

A Virgo Systems Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési tájékoztatója

 1. Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő
 2. Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
 3. A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok
 4. A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató
 5. A sütikre vonatkozó tájékoztató
 6. A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése
 7. Az Ön jogai
 8. Panaszkezelés
 9. A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

 

A Virgo Systems Kft. a weboldal kapcsán kezelt személyes adataira vonatkozóan az alábbiakról kívánja Önt tájékoztatni.

A Virgo Systems Kft. (székhelye: 1055 Budapest, Szent István krt. 17., adószám: 12497278-2-41; cégjegyzékszám: 01-09-391374) a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak alapján kezeli az Ön személyes adatait.

1.    Az adatkezelő és az adatkezelésre jogosult személyek, adatvédelmi tisztviselő

Az Adatkezelő a Virgo Systems Kft.

Az Adatkezelő tulajdonában lévő és üzemeltetett honlapok: virgo.husystems.virgo.huvirgocorbis.com, pricekit.hu

A Virgo Systems Kft. adatvédelmi tisztviselőt nevezett ki, az ő adatai:

 • név: Gaál Tamás
 • e-mail cím: adatkezeles@virgo.hu (a levél tárgyában kérném, hogy az „Adatkezelés” szót legyenek szívesek megjelölni)

2.    Az álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

2.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Amennyiben elküldi a Virgo Systems Kft. részére önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, úgy a meghirdetett álláspályázat betöltésének elbírálása céljából önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének a Virgo Systems Kft. általi kezeléséhez.

2.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az Ön hozzájárulása a pályázati anyagának megküldésétől az adott pozíció betöltéséig szól. Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén bármikor visszavonhatja.  Az adatokat a pozíció betöltése vagy hozzájárulásának visszavonása után azonnal töröljük. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

2.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a Trelloban tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok a hr@virgo.hu címre érkeznek.

3.    A sikertelen álláspályázat kapcsán kezelt személyes adatok

3.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A Virgo Systems Kft. részére elküldte önéletrajzát, egyéb személyes adatait tartalmazó dokumentációit, így önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött dokumentumok, nevének és elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azokat egy esetlegesen megüresedő jövőbeni pozíció betöltésének elbírálása céljából fel tudjuk használni.

3.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az önéletrajzok, egyéb kapcsolódó dokumentációk jellemzően az alábbi adatokat tartalmazzák: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím, iskolai tanulmányok, korábbi munkahelyek, végzettségek, képességek, referenciák, megpályázott munkakörök, bérigény.

Az adatokat a Virgo Systems Kft. kizárólag a jelen tájékoztató levél dátumától számított 12 hónapig kezeli, azonban Ön a hozzájárulását adatkezelőnk elérhetőségén ezen időtartam lejárta előtt bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

Az adatokat 12 hónapig, vagy hozzájárulásának visszavonásig kezeljük, ez után töröljük.

3.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál a pozíció elbírálásában résztvevő, emberi erőforrás területén dolgozó munkatársak ismerhetik meg. Az adatokat a Trelloban tároljuk, az önéletrajz, egyéb dokumentumok a hr@virgo.hu címre érkeznek.

4.    A weboldalon megadott elérhetőségeink kapcsán kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztató

4.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A kezelt személyes adatok jogalapja az Ön önkéntes, hozzájáruláson alapuló nyilatkozata.  Az adatokat az Ön beazonosítása, illetve az Önnek történő visszajelzés érdekében kezeljük.

4.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A kapcsolatfelvétel során a nevet, email címet, illetve telefonszámot kezeljük. Az adatok kezelése az adott megkeresés lezárásáig tart.

A hozzájárulását a lenti elérhetőségeink bármelyikén bármikor visszavonhatja. Tájékoztatni szeretnénk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti időszakra vonatkozó adatkezelés jogszerűségét.

 4.3 A személyes adatok címzettjei

A megadott adatokhoz a szolgáltató értékesítéssel foglalkozó munkatársai az üzenetben jelzettek / kértek teljesítése érdekében, csak az ahhoz szükséges mértékig férhetnek hozzá.

5.    A sütikre vonatkozó tájékoztató

5.1 Sütik és webjezők

A süti betűkből és számokból álló kis információs csomag. A webszerver a sütit automatikusan megküldi a látogató böngészőjének a honlap első alkalommal történő meglátogatásakor. A látogató számítógépe vagy mobil eszköze eltárolja a sütit a sütit elhelyező személy által meghatározott időtartamig.

A böngésző a honlap következő alkalommal történő meglátogatásakor visszaküldi a sütit a webszerver részére. A webszerver a megküldött adatok alapján azonosítani tudja a sütit küldő számítógépet vagy mobil eszközt és az adott eszköz által megküldött sütiket össze tudja kapcsolni.

A süti a honlapon történt látogatások között folytatott tevékenységre vonatkozó információt szolgáltat a webszerver részére.

A webjelző a honlapon elhelyezett kis méretű, általában észrevehetetlen, kép. A webjelzők elhelyezésével a látogató honlapon végzett műveletei követhetők és a nyert adatokból statisztika készíthető.

A Virgo Systems Kft. sütiket és webjelzőket helyez el a honlapon annak érdekében, hogy felismerje azon személyt, aki a honlapot korábban már meglátogatta; feltérképezze a látogató érdeklődési körét; javítsa a látogató felhasználói élményét és személyre szabott hirdetéseket jelentessen meg a látogató részére, továbbá a honlap biztonságának javítása érdekében.

 5.2 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

Az adatok kezelésének jogalapja az Ön hozzájárulása, amelyet bármikor az internetes böngésző megfelelő beállításaival adhat meg vagy utasíthat vissza.

Az adatkezelés célja a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, illetve a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

5.3 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés egyedi azonosítószámokra, dátumokra, időpontokra terjed ki. Az érintettek köre a weboldalt látogatók, illetve a felhasználók.

Cookie megnevezése Cookie céljának meghatározása Lejárat dátuma
SESS# Session cookie, az oldal megjelenítéséhez, alapvető működéséhez szükséges session
_ga Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban 2 year
_gat a Google Analytics által használt mérő kód gyorsító session
_gid Egyedi mérő kód, ami statisztikai adatokat generál a honlap használatával kapcsolatban 2 year
collect a Google Analytics számára küld adatokat a látogató eszközével kapcsolatban session
pll_language nyelv 1 year

 

5.4 A személyes adatok címzettjei

A rögzített adatokat a Virgo Systems Kft. alkalmazottai kezelik. A sütikkel rögzített adatok kapcsán automatizált döntéshozatalt nem végzünk, harmadik személytől Önre vonatkozóan nem gyűjtünk személyes adatokat.

6.    A 16. évnél fiatalabb személyek személyes adatainak kezelése

A 16. életévét be nem töltött személy személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így a felhasználó, illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt. Amennyiben a tudomásunkra jut, hogy 16 év alatti gyermektől személyes adatokat gyűjtöttünk be, a lehető leghamarabb megtesszük az adatok törléséhez szükséges lépéseket.

7.    Az Ön jogai

7.1 Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Virgo Systems Kft.-től az általunk kezelt, jelen tájékoztatóban is nevesített Önre vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

7.2 Ön bármikor jogosult kérni a Virgo Systems Kft.-től, hogy helyesbítse az Ön pontatlan személyes adatait vagy egészítse ki az Ön hiányos személyes adatait. (mindegyik adatkezelés esetében)

7.3 Ön bármikor jogosult kérni társaságunktól, hogy a rendelkezésünkre álló elektronikus formában kezelt személyes adatait Önnek, illetve más adatkezelő részére általánosan használt formátumban átadjuk. (mindegyik adatkezelés esetében)

7.4 Ön bármikor jogosult kérni a Virgo Systems Kft.-től, hogy korlátozza az adatkezelést. Az adatkezelés korlátozása esetén a Virgo Systems Kft. a személyes adatok tárolása kivételével csak az Ön hozzájárulásával vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez vagy más személy jogainak védelme érdekében kezelheti. Ön a személyes adatok kezelésének korlátozását kérheti, ha

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, Ön a személyes adatok törlését ellenzi,
 • a Virgo Systems Kft.-nek a személyes adatokra adatkezelés céljából nincs szüksége, azonban Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez a személyes adatok korlátozását igényli vagy
 • A Virgo Systems Kft. az adatkezelés korlátozásának feloldásáról tájékoztatja Önt a feloldást megelőzően. (mindegyik adatkezelés esetében)

7.5 Ön bármikor jogosult kérni a Virgo Systems Kft.-től, hogy töröljük az Ön személyes adatait. A Virgo Systems Kft. törli az Ön személyes adatait, ha

 • a Virgo Systems Kft.-nek nincs szüksége a személyes adatokra abból a célból, amely célból gyűjtötte vagy kezelte,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen a saját helyzetével kapcsolatos okból és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatait jogellenesen kezelték vagy
 • a Virgo Systems Kft. jogi kötelezettsége teljesítéséhez köteles a személyes adatokat törölni.

A Virgo Systems Kft. az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeket azok benyújtásától számított legfeljebb 30 napon belül kivizsgálja, annak megalapozottságáról döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. (mindegyik adatkezelés esetében)

8.    Panaszkezelés

8.1 Amennyiben úgy véli, hogy személyes adatait a Virgo Systems nem a tájékoztatóban jelzetteknek megfelelően kezelte, illetve a jogait maradéktalanul nem tudta érvényesíteni, úgy kérném, hogy az adatvédelmi tisztviselőnk fenti elérhetőségeinek bármelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot.

8.2 A személyes adataira vonatkozó jogainak megsértése esetén a hatósághoz az alábbi elérhetőségen nyújthatja be a panaszát:

Hatóság:               Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Levelezési cím:    1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím:                      1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon:                +36 (1) 391-1400

Fax:                      +36 (1) 391-1410

E-mail cím:           ugyfelszolgalat@naih.hu.

8.3 Személyes adatait kezelése során történő jogsértés esetén bírósághoz is fordulhat.

9.    A hírlevél feliratkozás kapcsán kezelt személyes adatok

9.1 Az adatkezelés jogalapjai, céljai

A Virgo Systems Kft. hírlevelére való feliratkozás során önként, illetve kifejezetten hozzájárul a beküldött elektronikus levelezési címének kezeléséhez, hogy azt események és nyereményjátékok ismertetésére használhassuk.

9.2 A kezelt adatok köre, és az adatkezelés időtartama

A hírlevél feliratkozás során tárolt adatok köre az Ön email címe.

Az adatokat a Virgo Systems Kft. kizárólag visszavonásig tárolja.

9.3 A személyes adatok címzettjei

A rögzített személyes adatokat kizárólag a társaságnál dolgozó munkatársak ismerhetik meg.

 

Hatálybalépés dátuma: 2018. május 24., verziószám: 1.0

Próbálja ki a Virgo Corbis nyújtotta lehetőségeket demo portálunkon!
Demó megtekintése